Taideavain
Taideavain on sovellus, jolla kuviin lisätään digitaalisia muistiinpanoja: tekstiä, kuvia, videoita tai ääntä. Taideavain on uusi tapa avata kuvia (mm. taideteoksia, valokuvia, esineitä, karttoja) yleisöille ja tutkijoille.

Taideavain antaa mahdollisuuden kertoa ja keskustella kuvan yksityiskohdista sekä julkisesti että rajatun kohderyhmän kesken. Taideavaimessa eri aihepiireihin liittyvät tai valikoidulle käyttäjäkunnalle tarkoitetut muistiinpanot voidaan sijoittaa eri tasoille, joiden näkyvyyttä ja kommentointimahdollisuuksia voidaan joustavasti hallinnoida. Ensimmäinen Taideavain-sovelluksessa esillä oleva kuva oli Akseli Gallen-Kallelan maalaus Madonna (1891) ja toukokuussa 2017 sovellukseen tuotiin suomalaisen taiteen klassikko, Lemminkäisen äiti (1897).

Voit tutustua Taideavaimen avulla avattuun Akseli Gallen-Kallelan Madonnaan täältä ja Lemminkäisen äitiin täältä. Akseli Gallen-Kallelan Kenian matkaa ja siihen liittyvää tuotantoa on avattu Taideavaimen keinoin täällä